les gravures de Kathy Aoki / Kathy Aoki’s etchings / Kathy Aoki的版畫

kathy_aoki_the_brazilian
Kathy Aoki, The Brazilian (2008), Solar plate etching, Edition of 10, 8 x 10 inches

.

kathy_aoki_the_anal_bleaching_lesson
Kathy Aoki, The Anal Bleaching Lesson (2009), Solar plate etching, Edition of 10, 8 x 10 inches

.

kathy_aoki_the_brozilian
Kathy Aoki, The Brozilian (2009), Solar plate etching, Edition of 10, 8 x 10 inches

.

from:
Kathy Aoki